You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา
newsa.jpg

 ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา

กรองตามชื่อเรื่อง 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’ 2562
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศคณะครุศาสตร์ฯ...
3 มจธ. ร่วมกับ สวทช. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อ...
4 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ FIET SPIRIT DAY’ 62
5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”...
6 โครงการยกระดับการรายงานประเมินตนเอง เพื่อการประเมินที่มีคุณภาพของหลักสูตร
7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562
8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์’62
9 มจธ. ร่วมกับ กสศ. ขับเคลื่อนสถานศึกษา"ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคตกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง"
10 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการสืบแสงเทียน 2561
11 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.“คว้า 7 รางวัล” ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy Award
12 ทีม “เทคโนฯซ่าสุดทีน” และทีม “มดนอกกะลา” นศ.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoPs)
14 โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานเพื่อฝึกกระบวนการทำงานในบริษัท เบทาโก จำกัด (มหาชน)
15 ทีม MODFIRE @FIET นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ
16 โครงการครูช่างพัฒนาโรงเรียนผู้ยากไร้ในชุมชน (ETE Volunteer ครั้งที่ 5)
17 โครงการครูช่างสามัคคี สร้างความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9
18 โครงการค่ายอาสาครูช่างโยธาบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2561
20 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร "กระบวนกร กุหลาบหลวง" ระยะที่ 2
21 บ.เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
22 ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับวิทยาลัยไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)
23 "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ การแก้ปัญหาตัดสินใจและบริหารความเสี่ยง"
24 “SuperHero and Say No to Drug” จัดกิจกรรม FIET FESTIVAL 2017
25 นศ.ครุศาสตร์ไฟ้ฟ้า มจธ. เยี่ยมชมดูงานเส้นใยแก้วนำแสง ระบบสื่อสารดาวเทียม และแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

banner_next-activity banner_next-activity