You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา
newsa.jpg

 ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา

กรองตามชื่อเรื่อง 
1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.“คว้า 7 รางวัล” ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy Award
2 ทีม “เทคโนฯซ่าสุดทีน” และทีม “มดนอกกะลา” นศ.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoPs)
4 โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานเพื่อฝึกกระบวนการทำงานในบริษัท เบทาโก จำกัด (มหาชน)
5 ทีม MODFIRE @FIET นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ
6 โครงการครูช่างพัฒนาโรงเรียนผู้ยากไร้ในชุมชน (ETE Volunteer ครั้งที่ 5)
7 โครงการครูช่างสามัคคี สร้างความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9
8 โครงการค่ายอาสาครูช่างโยธาบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13
9 ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2561
10 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร "กระบวนกร กุหลาบหลวง" ระยะที่ 2
11 บ.เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
12 ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับวิทยาลัยไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)
13 "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ การแก้ปัญหาตัดสินใจและบริหารความเสี่ยง"
14 “SuperHero and Say No to Drug” จัดกิจกรรม FIET FESTIVAL 2017
15 นศ.ครุศาสตร์ไฟ้ฟ้า มจธ. เยี่ยมชมดูงานเส้นใยแก้วนำแสง ระบบสื่อสารดาวเทียม และแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ
16 โครงการคัดเลือกคฑากร (รุ่นที่ 4) แห่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
17 กิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ นักศึกษา และเยาวชน
18 "ทิศทางของสื่อมัลติมีเดียและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต (20th CMM KMUTT)"
19 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การรำกลองยาวเถิดเทิง
20 ภ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มจธ. จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาด Online
21 “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education 4.0” ประจำปี 2560
22 โครงการคัดเลือกผู้นำเชียร์ ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ รุ่นที่ 2
23 "ห้องเรียนมีชีวิต กับผู้เรียนยุค 4.0”
24 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 : (EDUCA 2017)
25 อบรมครูประจำการหลักสูตร “การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ด้วยจิตศึกษา”
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL