You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

temple01

โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญพร้อมถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ฟังเทศน์

temple02

ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัด สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย

temple03

อีกทั้งยังฝึกให้นักศึกษาได้เกิดปฏิสัมพันธ์กับวัด และชุมชนบริเวณใกล้เคียงผ่านกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรมดังกล่าวกว่า 80 คน

temple04

temple05

temple06

temple07

temple08

 

banner_next-activity banner_next-activity