You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’ 2562
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’ 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’ 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ มจธ.

pt01

โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมงานพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

pt02

ึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิชาชีพที่นักศึกษาได้เลือกเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

pt03

โดยบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมการชมวีดิทัศน์แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ มีการเสวนาในหัวข้อ “ชีวิต การเรียน และกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย” จากประธานรุ่นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้ง 7 ภาควิชา จากนั้นเป็นการแนะนำทีมนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาปี 2562 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมจากนายศุภสิน บ้านเกิดบางนอน นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และนางสาวพรจิรา ไววิ่งรบ นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

pt04

pt05

รวมทั้งมีการแสดงจากคฑากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และการแสดงจากผู้นำเชียร์ของคณะครุศาสตร์ฯ เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรมดังกล่าวฯ กว่า 600 คน

pt06

pt07

pt08

pt09

 

banner_next-activity banner_next-activity