You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารศิษย์เก่า
newsa.jpg

 ประกาศข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า

กรองตามชื่อเรื่อง 
1 วารสารแสงเทียนนิวส์ ปีการศึกษาที่ 2/2556
2 คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
3 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวแสงเทียนนิวส์ 1/2556
4 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5 ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานมุทิตาจิต ศิษย์รำลึกครูอาจารย์
6 ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
7 โครงการระดมทุน ช่วยเหลือนักศึกษาครุศาสตร์ขาดแคลน
8 ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 1 อัตรา
9 การขอรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
10 คณะครุศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
11 ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 

banner_next-activity banner_next-activity