You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร 

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร 

                                                                              รายละเอียดการรับสมัคร

                                                                                             ใบสมัคร

alt

สถานที่รับสมัคร  :   ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  คุณอรวรรณ  ฤกษ์เกษตร  สำนักงานคณบดี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ชั้น 2  โทร  02 - 470-8509   เวลา 8.30 - 16.30 น.  (วันทำการ) 

******  ภายในวันที่ 3- 23 มกราคม 2561 ******

สัมภาษณ์ :  วันที่ 25 มกราคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ ชั้น 7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี