You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 (รอบรับตรงอิสระ)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 (รอบรับตรงอิสระ)

ประกาศ !!!

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561

เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ) ภายใต้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 68 ทุน

จำนวน 5 สาขาวิชา

tcas-2

***น้อง ๆ สามารถสมัครและส่งเอกสาร (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561***

ดาวน์โหลด **ใบสมัคร** โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่

>>>> https://drive.google.com/…/1TjkOupvuxV2RyRxZDjvczuy_I…/view…

ดาวน์โหลด ประกาศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่

>>>> https://drive.google.com/…/18PPha4w0UiLeQtnW_DOXqoGiS…/view…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ส่งเอกสาร (Portfolio) ได้ที่

ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี (CB30205)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร 02-470-9510

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง