You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ ประกาศผลรางวัลโครงการออกแบบการประกวดชุดเฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้สำหรับ FIET-Open...
ประกาศผลรางวัลโครงการออกแบบการประกวดชุดเฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้สำหรับ FIET-Open...

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ......
ขอประกาศผลรางวัลในโครงการออกแบบการประกวดชุดเฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้สำหรับ 
FIET - Open Air Co-Learning Space

รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อผลงาน "โต๊ะไม้อัดยางพารา"
ของ : นายวศิน หนูเอียด 
นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาชั้นปีที่ 4 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 3
ชื่อผลงาน "โต๊ะ-เก้าอี้ปรับเปลี่ยน"
ของ : นายชัชฎาภัทร ไชยชนะ
นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา ชั้นปีที่ 3 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

------------------------------------------

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาทั้ง 2 คนติดต่อกลับที่

คุณธันทิกา (พี่เน) สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ฯ

โทร. 02-4708596

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

25620816_570px

 

banner_next-activity banner_next-activity