กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

ทีมผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Previous Next

ตลอดเดือนกันยายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (FIET ROAD SHOW 2022) ประจำปีการศึกษา 2565

Previous Next

งานนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.school อนาคตที่ออกแบบได้ ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

 

Previous Next

เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” และพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ร่วมกับ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

 

Previous Next

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.จัดกิจกรรมสู่แสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2565 “ภายใต้แนวคิด “ENTREPRENEURIAL MINDSET” ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ.

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT