กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) เครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

Previous Next

ทีม MODFIRE@FIET นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2565 (ABU ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2022)

Previous Next

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาด้านงานวิจัย เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวารสารวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมเกาะกูด พาราไดซ์บีช รีสอร์ท จังหวัดตราด

Previous Next

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท เอสโก้คอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ หอเกียรติยศ อาคาร S13  

Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรมและเสวนาหัวข้อ”จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการยื่นเอกสารขอ IRB” ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

Previous Next

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT