กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันโค้ชไทย นำโดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย และ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประธานในพิธี ร่วมกับวิทยากร ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และ ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “อาจารย์อุดมศึกษาไทย หัวใจโค้ช”

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3  (3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology, NCLIST 2022) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรม Dean's Talk : คุยสบาย ๆ สไตล์ FIET (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทางระบบ Zoom

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการสืบแสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2564  (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านระบบ Zoom

Previous Next

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) เครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

Previous Next

ทีม MODFIRE@FIET นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2565 (ABU ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2022)

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT