กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

รายการออนไลน์ “ฮีลใจวัยรุ่น” โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดรายการออนไลน์ “ฮีลใจวัยรุ่น”

001

โดยมี ผศ.ดร.สรกฤช  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ ผู้ริเริ่มรายการเป็นผู้กล่าวรายงาน รายการออนไลน์ “ฮีลใจวัยรุ่น” เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มาบริการสังคมในลักษณะจิตอาสา ในรูปแบบรายการพูดคุยแนว Edutainment ระหว่างพิธีกรมืออาชีพ คือ คุณเกียรติยา ธรรมวิภัชน์ ผู้ประกาศและสื่อมวลชนอาวุโสจาก บริษัท อสมท.จำกัด, นางสาวชลิตา แทนเอี่ยม นักศึกษาภาควิชาฯ รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น ร่วมกับทีมคณาจารย์ บุคลากรผู้มากประสบการณ์ด้านจิตวิทยา ด้านกิจกรรม และการสอนนักศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล, ผศ.ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย, อาจารย์ ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง และนางวันดี ศรีสำราญ ทั้งหมดนี้จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากนักศึกษา เผยแพร่ผ่านโปรแกรม Zoom และไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กฮีลใจวัยรุ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันเสาร์ เวลา 21.00-21.30 น. ในคอนเซปท์ “ฮีลใจวัยรุ่น เพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว” โดย ep.แรกเสนอตอน แพ้บ้างก็ได้

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT