กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ FIET SPIRIT DAY’ 65

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ (FIET SPIRIT DAY) ประจำปีการศึกษา 2565 (FIET SPIRIT DAY 2022)

08

ภายใต้แนวคิด “FIET's Transformation towards SDGs ครุศาสตร์พร้อมเปลี่ยนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงฝึกพลศึกษา (โรงยิม) อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ พร้อมรับชมการแสดงและเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้แต่ละภาควิชาได้มาแสดงสปิริตของภาควิชาผ่านกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรักต่อสถาบันมีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ยังมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวด FIET Ambassador Project 11 ที่ผ่านเข้ารอบ 14 คนสุดท้าย โดยน้อง ๆ ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรขณะดำเนินกิจกรรม ซึ่งน้อง ๆ ทั้ง 14 คน ก็ได้แสดงความสามารถของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการกำหนดอีกด้วย

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT