กิจกรรมทั่วไป

Previous Next

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2564-2567 พร้อมทั้งร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อต่อยอดการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม พร้อมขับเคลื่อน และสร้างความร่วมมือด้านศิษย์เก่าให้เหนี่ยวแน่นมากยิ่งขึ้นต่อไป

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT