ข่าวประกาศ

25650615 congratulations dean fiet


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

286991220 151833524086040 3096197103051848723 n
 
ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV)
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 | 3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST) กำหนดจัดงานวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Virtual Conference) จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 25650614 Poster NCLIST2022

 

fiet dean recruit 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 ตำแหน่ง

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT