ข่าวประกาศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อม…เพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาการ”

65 01 12

บันทึกการบรรยาย โครงการสัมมนาในหัวข้อ"การเตรียมความพร้อม...เพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาการ" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกท่านสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้จากคลิปด้านบน หรือดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1lpWoQ4NZpmG5hIPI3BNxsS9MVZzBNXsD?usp=sharing

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT