ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

fiet dean recruit 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 ตำแหน่ง

คณบดีต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
โทร. 0-2470-8046, 089-438-2498 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565  ในเวลาทำการ

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT