ข่าวประกาศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

fiet dean recruit 65 1

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ผู้มีสิทธิ์หย่อนแบบแสดงความคิดเห็นเป็นพนักงานประจำและมีอายุงานมากกว่า 2 ปี)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
✅ รูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ (Zoom)

การแสดงวิสัยทัศน์ รูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)
✳️ เวลา 09.00-12.00 น.
- แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมตอบข้อซักถาม โดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
- แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมตอบข้อซักถาม โดย รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
- แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมตอบข้อซักถาม โดย รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย


การร่วมหย่อนแบบแสดงความคิดเห็น (online)
✳️ เวลา 09.00-17.00 น. : เปิดระบบให้ผู้มีสิทธิ์ร่วมหย่อนแบบแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online โดยสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้มีสิทธิ์หย่อนแบบแสดงความคิดเห็นเป็นพนักงานประจำและมีอายุงานมากกว่า 2 ปี)

ประวัติผู้สมัครคัดเลือกคณบดี

หมายเหตุ  : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแจ้งผู้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ผู้มีสิทธิ์หย่อนแบบแสดงความคิดเห็นเป็นพนักงานประจำและมีอายุงานมากกว่า 2 ปี)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
✅ รูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)

เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 เมษายน 2565 (ภายในเวลา 18.00 น.)
✅ ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ google form ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สำหรับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีสิทธิ์หย่อนแบบแสดงความคิดเห็น และร่วมรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ผู้มีสิทธิ์หย่อนแบบแสดงความคิดเห็นเป็นพนักงานประจำและมีอายุงานมากกว่า 2 ปี)

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ได้ที่

หรือผ่าน QR Code

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT