ข่าวประกาศ

สนใจเข้าร่วมงาน สามารถคลิ้กลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รับมือวิกฤต Covid-19 สไตล์ New Normal"

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จัดสัมมนาวิชาการ "ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รับมือวิกฤต Covid-19 สไตล์ New Normal" วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/SpfM6BBWHzuubwLL9

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT