ข่าวประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง

cover image

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ขอเชิญชวนบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วม 👉 การประชุมสัมมนา และนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบรางโดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

🗓 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
⏰ เวลา 09.00-12.00 น.

รูปแบบการประชุม : Online meeting ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM
Meeting ID : 980 0946 2357
Passcode : 719506

และในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีของรางวัลมากมายสำหรับการตอบคำถามจากวิทยากรในทุกช่วงด้วย เช่น
✅ กระเป๋า KMUTT
✅ กระบอกน้ำ KMUTT
แล้วพบกัน 😄

 

ผลการดำเนินงาน : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง : สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
ดำเนินการ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT